Обществен съвет към Централна избирателна комиския

Българско сдружение за честни избори и граждански права

Entries Tagged ‘Bulgaria’

How to contact us – Bulgaria

Hello, dear visitors! For us is very important to give you an easy way to contact us. 1. By email. An email adress that I am going to check many times every day is : doncho(at)gmail.com 2. By phone: A GSM with SIM card phone number that is in my hand, including the time when […]

Leave a Comment

Слети паралелки в България

До Проф. Сергей Симеонов Игнатов, д.и.н. Министър на образованието, младежта и науката Искане от д-р Дончо Пачиков, 5800 Плевен, П.К. 242, тел. 0878 374127 Уважаеми г-н Министър, Моля за Вашето съдействие, съгласно чл. 4 от Закона за достъп до обществена информация и във връзка с нашите изследвания да ни бъде предоставена информация за наличните смесени […]

Leave a Comment

Outsourcing activities of your company in Bulgaria

We offer: 1. Investigate opportunities for outsourcing activities of your company in Bulgaria. 2. Registering a company in Bulgaria for the operation. The presence of Bulgarian companies the opportunity to participate in projects funded by the EU. Funding may be within 70% to 100%. 3. Directions of possible projects: research and development, human resources development, rural development, cluster development, energy efficiency. 4. Select an appropriate location for business development. Optimization of transport corridors. 5. Organization of all necessary conditions for […]

Leave a Comment

Google