Обществен съвет към Централна избирателна комиския

Българско сдружение за честни избори и граждански права

Entries Tagged ‘образование’

Слети паралелки в България

До Проф. Сергей Симеонов Игнатов, д.и.н. Министър на образованието, младежта и науката Искане от д-р Дончо Пачиков, 5800 Плевен, П.К. 242, тел. 0878 374127 Уважаеми г-н Министър, Моля за Вашето съдействие, съгласно чл. 4 от Закона за достъп до обществена информация и във връзка с нашите изследвания да ни бъде предоставена информация за наличните смесени […]

Leave a Comment

История на особените форми за образование в България

1. Смесени паралелки 2. История на особените форми за образование в България Килийното училище е вид начално училище с църковно-религиозна насоченост,  които съществуват в българските земи през периода 15 – 18 век.  Възникват в черкви, манастири, метоси.  Имат обществен характер.  През 17 и 18 век се появяват и частни килийни училища. Учителите са предимно монаси и свещеници, […]

Leave a Comment

Методологически проблеми при слетите паралелки

1. Слети паралелки Слетите паралелки се разкриват в училища с недостатъчен брой ученици за формиране на стандартни паралелки. Слетите паралелки се състоят от ученици от два различни класа, например VIII и VI. За сега обикновено това се случва в по-малките населени места поради постоянното намаляване на населението по различни причини, които не са предмет на тази публикация. Това […]

Leave a Comment

Google