Обществен съвет към Централна избирателна комиския

Българско сдружение за честни избори и граждански права

Entries for the ‘Смесени паралелки’ Category

История на особените форми за образование в България

1. Смесени паралелки 2. История на особените форми за образование в България Килийното училище е вид начално училище с църковно-религиозна насоченост,  които съществуват в българските земи през периода 15 – 18 век.  Възникват в черкви, манастири, метоси.  Имат обществен характер.  През 17 и 18 век се появяват и частни килийни училища. Учителите са предимно монаси и свещеници, […]

Leave a Comment

Методологически проблеми при слетите паралелки

1. Слети паралелки Слетите паралелки се разкриват в училища с недостатъчен брой ученици за формиране на стандартни паралелки. Слетите паралелки се състоят от ученици от два различни класа, например VIII и VI. За сега обикновено това се случва в по-малките населени места поради постоянното намаляване на населението по различни причини, които не са предмет на тази публикация. Това […]

Leave a Comment

  
Google