До Проф. Сергей Симеонов Игнатов, д.и.н. Министър на образованието, младежта и науката Искане от д-р Дончо Пачиков, 5800 Плевен, П.К. 242, тел. 0878 374127 Уважаеми г-н Министър, Моля за Вашето съдействие, съгласно чл. 4 от Закона за достъп до обществена информация и във връзка с нашите изследвания да ни бъде предоставена информация за наличните смесени […]