Обществен съвет към Централна избирателна комиския

Българско сдружение за честни избори и граждански права

Entries for the ‘Android’ Category

Награди на състезание програмиране Андроид

  МКИ Андроид   Условия   Отчитане   Преференции   Регистрация   Примери   Награди Награди на състезание програмиране Андроид Видове класирания: 1. Отборно – всички участници от едно училище формират отбор на училището. Ще се присъдят първо, второ и трето място отборно. Точките на един отбор са равни на сбора на точките на всички […]

Leave a Comment

Примери за приложения за Андроид – електронни уроци

  МКИ Андроид   Условия   Отчитане   Преференции   Регистрация   Примери   Награди Примери за приложения за Андроид – електронни уроци Предлагаме на Вашето внимание един пример и то стъпка по стъпка: 1. Съдържанието на електронния урок се създава в среда на CMS (системи за управление на съдържание). 2. Предлагаме Ви да изберете […]

Leave a Comment

Регистрация за състезание по Андроид за София

  МКИ Андроид   Условия   Отчитане   Преференции   Регистрация   Примери   Награди Регистрация за състезание по Андроид за София Регистрация: Ако автори на приложението са двама ученика, то техните имена се записват последователно в съответното поле, разделени с “;” (точка и запетая). Контактите с авторите ще се осъществяват предимно по електронна поща. […]

Comments (2)

Google