Обществен съвет към Централна избирателна комиския

Българско сдружение за честни избори и граждански права

Author Archive

test

test

Leave a Comment

Кръгла маса, инициирана от ОС при ЦИК – уеб документ

Кръгла маса, инициирана от ОС при ЦИК – уеб документ   ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ   КРЪГЛА МАСА „Изборен процес – състояние и перспективи“ София, 31 март 2016 г., НДК, зала 7 (Открита в 9,35 ч.) ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден, уважаеми дами и господа! На мен се падна честта да открия тази Кръгла […]

Leave a Comment

Кръгла маса, инициирана от ОС при ЦИК – PDF документ

ОС при ЦИК – кръгла маса  PDF документ От тази страница можете да свалите пълния текст на стенограмата от кръглата маса, инициирана от ОС при ЦИК в PDF формат. Използваня е информация от страницата на ЦИК. Считаме, че в този формат информацията от стенограмата, която е в обем над 150 страници, едва ли е в […]

Leave a Comment

Google