Archive for the 'ОУ Христо Ботев' Category

Проект УСПЕХ – Състав на читалищата в Община Искър

Sunday, July 8th, 2012

НЧ ”Ламби Кандев 1893” гр. Искър НЧ ”П. Р. Славейков 1921” с.Староселци НЧ ”Христо Ботев 1905” с. Д. Луковит НЧ ”Христо Ботев 1926” с. Писарово

Проект УСПЕХ – Състав на училищата в Община Искър

Sunday, July 8th, 2012

Състав на училищата 1. СОУ ”Христо Смирненски”,  гр. Искър 2. ОУ ”Христо Ботев”,  с. Староселци 3. ОУ ”Васил Левски”,  с. Д. Луковит 4. НУ “Христо Ботев”, с. Писарово

Проект УСПЕХ – Представяне на разработените уеб страници (представителни изяви)

Wednesday, June 6th, 2012

Най – голям успех имаме при разработване на страницата на Комисията по образование към Общински съвет на Община Искър. Още на предходната представителна изява на Председателя на комисията бе представена Офертата за уеб страница на Комисията. Инж. Бординяшки я прие с удоволствие.  Ето и работния вариант на страницата. В офертата бе определена и цена. Днес, [...]