Клуб “Джон Атанасов”


ПРОЕКТ УСПЕХ – BG051РО001-4.2.05

“Да направим училището привлекателно за младите хора”
ОУ “Христо Ботев”, с. Староселци, Община Искър, Област Плевен – 2011 / 2012 учебна година

Проект УСПЕХ продължава в Професионална гимназия по електротехника и автоматизация (ПГЕА) – София

Клуб ” Български ученически електронен вестник” 2013 / 2014 учебна година

Указател

Горещи новини

Членове на Клуба

Училището

Читалището

ПУ “Д-р Петър Берон”

гр. Видин

Кметството

Тематичен план

Комисия по образование

История

 Клуб – XX век

 

 

Проект УСПЕХ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

По проекта “Успех” в ОУ “Христо Ботев”, с. Староселци, Община Искър, Област Плевен се работи по три тематични разпределения.  Едно от тематичните направления е ” Бизнес Интернет и компютри ” с ръководител Дончо Пачиков. 

Спонсор на страницата – Сдружение “ПАМЕТ”,  0878 374127, 5800 Плевен, П.К. 242

 Тематично разпределение и график на клуб Бизнес Интернет и компютри

1 .История на компютрите. Хигиена на очите
2. Избор на име на клуба, откриване на уеб страница училището и клуба.
3. Електронен склад за документи
4. Обмен на информация в реално време
5. Актуализация на уеб страницата на клуба и вписването в търсачките
6. Електронен календар
7. Системи за публикуване на съдържание
8. Подготовка на текстови и снимкови материали за публикуване
9. Създаване на персонални уеб страници на членовете на клуба
10.  Представяне на резултатите от работата на клуба пред родители и обществени
организации (представителни изяви)

11. Подготовка на оферти за изработка на уеб страници
12. Изработване на уеб страница на не стопанска организация
13.  Изработване на уеб страница на бизнес организация
14. Изработване на уеб страница на кметството
15.  Измерване на постигнатите резултати
16. Представяне на разработените уеб страници (представителни изяви)
17. Посещение на банкови, правителствени, образователни и културни институции в
Областния град

 

Важни дати:

18.04.2012 г.Първа представителна изява на Клуб “Бизнес Интернет и компютри” – Джон Атанасов

22.03.2012 г. Първа представителна изява на Ателие “Етнография”