Обществен съвет към Централна избирателна комиския

Българско сдружение за честни избори и граждански права

Entries for November, 2015

НЕВАЛИДНИ ГЛАСОВЕ – отваряне на чувалите

НЕВАЛИДНИ ГЛАСОВЕ – отваряне на чувалите       НЕВАЛИДНИ ГЛАСОВЕ – отваряне на чувалите

Leave a Comment

Електронно дистанционно гласуване – дискусия БСЧИ

Електронно дистанционно гласуване – дискусия БСЧИ По повод предложението на Дончо/БСЧИ, имам коментар и предложение. Анализ на начините на гласуване по така предложените данни ще е много некоректен. Цената на 50 машини – за програмиране с нашите бюлетини и доставка от Латинска Америка няма нищо общо с използване на 7-8 хиляди машини, българска собственост. Бройката […]

Leave a Comment

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОС към ЦИК ЗА ПРОМЕНИ В ПОДГОТОВКАТА И ОРГАНИЗИРАНЕТО НА ИЗБОРИ No. 1/ 19.11.2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОС към ЦИК ЗА ПРОМЕНИ В ПОДГОТОВКАТА И ОРГАНИЗИРАНЕТО НА ИЗБОРИ No. 1/ 19.11.2015 Предложенията са връчени на г-н Томислав Дончев и на Председателя на ЦИК В няколко поредни заседания ОС към ЦИК разгледа резултатите от наблюдението на местните избори и националния референдум и започна изработване на анализи и препоръки в съответствие утвърдени […]

Leave a Comment

Google