Обществен съвет към Централна избирателна комиския

Българско сдружение за честни избори и граждански права

Entries for December, 2011

История на особените форми за образование в България

1. Смесени паралелки 2. История на особените форми за образование в България Килийното училище е вид начално училище с църковно-религиозна насоченост,  които съществуват в българските земи през периода 15 – 18 век.  Възникват в черкви, манастири, метоси.  Имат обществен характер.  През 17 и 18 век се появяват и частни килийни училища. Учителите са предимно монаси и свещеници, […]

Leave a Comment

Методологически проблеми при слетите паралелки

1. Слети паралелки Слетите паралелки се разкриват в училища с недостатъчен брой ученици за формиране на стандартни паралелки. Слетите паралелки се състоят от ученици от два различни класа, например VIII и VI. За сега обикновено това се случва в по-малките населени места поради постоянното намаляване на населението по различни причини, които не са предмет на тази публикация. Това […]

Leave a Comment

First contact with us

Hello! We decided to publish the most important for our cause letters and to respond online.  Here’s our first letter: Hi Doncho, What kind of partners are you looking for? We are manufacturer of hybrid solar modules and hybrid solar boiler or thermodynamic solar water heater. Unfortunately we don’t fund showrooms as most installers do […]

Leave a Comment

  
Google