from Doncho Pachikov doncho@gmail.com to doncho@gmail.com date Sun, Jun 3, 2007 at 11:52 AM subject Re: Prize Jonn Atanasoff for education mailed-by gmail.com hide details 6/3/07 On 6/3/07, Doncho Pachikov <doncho@gmail.com> wrote: On 6/3/07, Doncho Pachikov < doncho@gmail.com> wrote: До Президента на Република България, Министър председателя на Република България, Министъра на образовнието и науката, Министъра на културата, Министъра на външните работи, Министър по […]