Обществен съвет към Централна избирателна комиския

Българско сдружение за честни избори и граждански права

Entries for May, 2007

Acad Sendov, Tamara Burton, TangraTaNakRa letter

To: Tammara Burton Copy to: Ambassador of Bulgaria in Japan Academic Sendov Copy to: Tangra TanNakRa Hello, dear Tammara Burton, Thank you for your support. I received your letter with scanned copy of your address in connection with opening of our new PC Class named to you Grandfather John Atanasoff – The Changer of the World. Your address was read at the […]

Comments (1)

Първа награда “Джон Атанасов” за образование

Реч на проф. Катеров – Председател на Контролния съвет на Сдружение “Памет” Скъпи ученици, уважаеми учители, господин Директор на гимназия Интелект, Особено съм развълнувн да бъда днес сред Вас, нашите деца за които проляхме кръвта си в едно далечно минало. Вие сте нашето бъдеще! Поздравявам Ви с 11 Май – празника на Гимназията. Обявявам решение […]

Comments (2)

Награда “Джон Атанасов” за образование – Почетна грамота

“Наградата, съгласно Правилника, е копие на съвместния филм на Фондация „Тангра ТанНакРа” и семейството на Джон Атанасов плюс почетна грамота.” Цитат от речта на проф. Катеров, председател на контролния съвет на Сдружение “Памет” при връчване на първата награда “Джон Атанасов” за образование.

Leave a Comment

Google