Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubemail

Членове на ОС към ЦИК на 10 ноември 2015

1. Европейско общество за защита на човешките права България, Румяна Дечева, 0878535076, Rumiana.decheva@gmail.com, член

2. Гражданска инициатива за свободни и демократични избори,

Надежда Гологанова – , 0887785132, gisdibulgaria@gmail.com – Председател

3. Българско сдружение за честни избори и граждански права – Национална асоциация, Дончо Пачиков, 0878374127, doncho@gmail.com, Зам.-председател

4. Институт за развитие на публичната среда, Антоанета Цонева, 0886815757, antoanetatconeva@gmail.com, член

5. Сдружение „Нова алтернатива”, Йорданка Бачева, 0888444952, Yordanka.bacheva@abv.bg

6. Асоциация за реинтеграция на осъдени лица, Даниел Стоянов, 0899474112, stoleo@yahoo.com, член

7. Институт за модерна политика и Асоциация на младите юристи, Емилия Друмева, 0887770550, emiliadrumeva@abv.bg, член

8. Институт за социална интеграция, Таня Балова, 0882857854, Ifsi.bulgaria@gmail.com, член

9. Българско сдружение за честни избори и граждански права – Плевен, Пройчо Караиванов, 0878264062, член

10. Федерация на независимите студентски дружества, Божидар Василев, 0888886118, fiss@usa.com, член

11. Сдружение „България на гражданите”, Веселина Кирилова, 0888776662, Kirilova-veselina@yahoo.com, наблюдател

12. Фондация „Младежка толерантност”, Сезгин Мехмед, 0879818002, Sezi_87@abv.bg, наблюдател

13. Българско сдружение за честни избори и граждански права – Пловдив, Йордан Памуков,  наблюдател

14. Сдружение „Заедно за Къкрина”, Свилена Георгиева,  наблюдател

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubemail