Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubemail

условия за участие в конкурса за андроид-1
  МКИ Андроид
  Условия
  Отчитане
  Преференции
  Регистрация
  Примери
  Награди

Състезания Програмиране за Андроид – условия

От 04.02.1015 г. консорциум “Младежки клуб за иновации – Андроид” стартира състезание за създаване на приложения за Андроид при следните условия и изисквания към участниците:

Изисквания – това състезание е само за Вас ако:

@ вярвате в своите възможности и искате да ги развивате;

@ ученик сте от София – град от 5 до 12 клас;

@ Всеки участник следва да се регистрира, като използва онлайн формата.

Условия, които следва да изпълните ако покривате Изискванията:

@ да създадете приложение за операционна система Андроид;

@ Приложението да покрива изискванията за публикуване в Google Play (ще бъдат дискутирани само с регистрираните участници в Състезанието);

@ авторското право и декларацията за не накърняване на обичайното право от съдържанието на Вашето приложение са Ваши;

@ с Вашата регистрация се съгласявате Вашето приложение да се регистрира в раздела на Консорциума в Google Play;

@ След регистрацията и създаване на приложението за Андроид изпраща по електронна поща на организаторите приложението за качване в  Google Play;

@ С предимство се ползват приложения, в ниво “Електронни уроци, които могат да се ползват едновременно в среда Интернет и Андроид. Пример: Таблица на Менделеев за Интернет среда, Таблица на Менделеев за Андроид.

Правила за организиране на състезанието:

@  Всеки участник може да се регистрира по всяко време в периода от 04.02.205 г. до 30.05.2015 г.

@  Състезанието има две дисциплини(нива): 

1. Индивидуално (свободен стил). Ученици с приложения в предложени от  тях направления: игри, забавни програми и т.н. Участват ученици – индивидуално или с ръководител;

2. Колективно. Електронни уроци едновременно за Интернет и Андроид среда, участва колектив ученици с ръководител – учител, научен работник, специалист по програмиране;

@ Всяко ниво има две възрастови групи: автори от 5 до 7 клас и автори от 8 до 12 клас

@  Отчетния период на приложението започва да тече след покриване на изискванията на Google Play и качване на приложението. Авторът вече може да “види” приложението си в Google Play.

Регистрация на участници в състезанието:

Ако автори на приложението са двама ученика, то техните имена се записват последователно в съответното поле, разделени с “;” (точка и запетая).

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Консорциум “Младежки клуб за иновации – Андроид” желае успех на всички участници!

Състезания Програмиране за Андроид – условия

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubemail