Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubemail

До Проф. Сергей Симеонов Игнатов, д.и.н.
Министър на образованието, младежта и науката

Искане
от д-р Дончо Пачиков, 5800 Плевен, П.К. 242, тел. 0878 374127

Уважаеми г-н Министър,

Моля за Вашето съдействие, съгласно чл. 4 от Закона за достъп до обществена информация и във връзка с нашите изследвания да ни бъде предоставена информация за наличните смесени паралелки от I до VIII в Република България. Минималния формат, който може да ни е полезен е:
Име на училището, електронен адрес, брой слети паралелки, брой ученици по паралелки. Ако има допълнителни данни ние ще ги филтрираме. Ще ни е необходим и броя на учениците в страната от I до VIII за да можем да изчислим процентно съотношение.

Уважаеми г-н Министър,

Изпращаме Ви това писмо след контакт с Дирекция “Организация, контрол и инспектиране”, Отдел “Организационни дейности”, главен експерт Дарина Панайотова към която бяхме насочени от кабинета на г-н Додев.

Уважаеми г-н Министър,

Моля за Вашето съдействие за получаване и на допълнителни информационни детайли по засегнатия въпрос, ако се наложи в бъдеще.

Искам да изкажа и своето задоволство от бързата и точна информация, получена при днешните ми телефонни контакти със служителите на Министерството!

31.01.2012
Плевен
С уважение:
Дончо Пачиков

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubemail