Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubemail

Регистрация за състезание по Андроид за София
  МКИ Андроид
  Условия
  Отчитане
  Преференции
  Регистрация
  Примери
  Награди

Регистрация за състезание по Андроид за София

Регистрация:

Ако автори на приложението са двама ученика, то техните имена се записват последователно в съответното поле, разделени с “;” (точка и запетая).

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Контактите с авторите ще се осъществяват предимно по електронна поща. Моля да внимавате и да запишете Вашата електронна поща точно. До 24 часа от Вашата регистрация ще получите начални инструкции, съвети, пожелания за създаване на приложението. След това всеки автор или група от не повече от двама автора има право на 3 (три) консултации по електронна поща.

Регистрация за състезание по Андроид за София

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubemail