Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubemail

Преференции при участие в състезание за Андроид
  МКИ Андроид
  Условия
  Отчитане
 Преференции
  Регистрация
  Примери
  Награди

Преференции при участие в състезание за Андроид

1. Всички участници в състезанието имат право на 3 (три) консултации по 3 (три) въпроса в процеса на създаване и публикуване на тяхното авторско приложение.

2. Учениците, които са в 7 клас през учебната 2014 / 2015 година имат право на неограничен брой консултации по всички въпроси, свързани с тяхното участие в състезанието поради тяхното състояние на преход от едно ниво на образование в друго.

3. Участниците, които направят линк към страницата на състезанието в техните приложения ще получават специален бонус, свързан с броя посещения на нашата страница, реферирани от тяхното приложение.

4. Участниците, които направят линк към нашата страница от управляван от тях уеб сайт ще получат специален бонус при отчитане на резултатите от класиране, свързан с броя посещения на нашата страница, рефериран от нашия линк на техния уеб сайт.

5. Специалния бонус по т. 3 и т. 4 се изразява в добавяне на генерирания брой посещения към броя  на устройствата, ползващи съответното приложение съгласно статистика на Google Play.

6. Специален бонус получават и участници, чиито приложения в ниво “Електронни уроци” могат да се ползват едновременно в среда Интернет и Андроид. Пример:  Таблица на Менделеев за Интернет среда, Таблица на Менделеев за Андроид.

Преференции при участие в състезание за Андроид

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubemail