Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubemail

Поздравителен адрес от Тамара Бъртон

Координатите на Тамара Бъртон – внучка на американския изобретател от Български произход Джон Атанасов любезно ни бяха предоставени от господин Колев – председател на фондация Тангра ТаНакРа. Фондацията е подпомогнала Негово превъзходителство Благовест Сендов за популяризиране на живота и дейността на Джон Атанасов в България. Фондацията е спомогнала също за организиране на посещение на Джон Атанасов, неговата съпруга и негови роднини в родното му село и в България.

Ние разказахме на Тамара Бъртон за нашата идея за организиране на модерен компютърен кабинет в ДФСГ Интелект на името на нейния дядо. Получихме нейното съгласия кабинета да бъде именуван на името на великия изобретател на компютъра.

Тамара Бъртон, използвайки моя електрон адрес ( чрез който водихме личната ни кореспонденция)   изпрати поздравителен адрес до Директора на ДФСГ Интелект, където бе открит модерен компютърен кабинет на името на нейния дядо.  Самия поздравителен адрес е във формат PDF, още се пази в моята поща. Заверено копие е връчено на Директора на ДФСГ Интелект по повод на откриването на кабинета и вероятно все още може да се види  в гимназията.

Ето и адреса:

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubemail