Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubemail

Обръщение на Обществения съвет към ЦИК към медиите след изборите на 25 октомври и преди балотажа на 1 ноември

 

Остават два дена до балотажа на 1 ноември когато отново имаме огромен брой избори – този път изцяло мажоритарни. Подготвят се и се отпечтват нови бюлетини, създава се нова организация за избори за 24 кметове на райони (16 в София), за кметове на 14 областни града, на 133 кметове на общини и 980 кметове на кметства.

След обмен на информация от наблюдението на изборите на 25 октомври организациите членки на Обществения съвет към ЦИК обсъдиха онези аспектите на подготовката и произвеждане на изборите, които имат отношение към прозрачността и честността на изборния процес и могат да допринесат за подобряване на условията в оставащите дни – с информираност на избирателите и стриктно спазване на методиката на гласуване.

 

  1. Избирателни списъци

При гласуване с една и при гласуване с три бюлетини в списъка се полага един подпис и при нужда от проверка не може да се устави откъде идва разликата между броя гласували и намерените в избирателната кутия бюлетини. И на 1 ноември ще има населени места със съвместяване на избори. В тази връзка,

ПРЕДЛАГАМЕ: в избирателния списък да се полагат толкова подписа, след подаване на гласа, колкото бюлетини са получени.

И след „изчистване“ на списъците все още има индикации за организирани групи гласоподаватели. ОТПРАВЯМЕ АПЕЛ към МВР и прокуратурата за продължаване на акцията срещу всички форми на купен и корпоративен вот.

  1. Бюлетини

Бюлетините са с най-добра защита, отпечатвани, транспортирани и съхранявани като ценни книжа. Разбирането от членове на СИК на значимостта на тези защити не винаги е на съответното ниво. В секции в различни региони на страната са констатирани съществени нарушения на процедурата на гласуване– предварително откъсване и разпластяване на бюлетините, откъсване на контролния номер на бюлетините без сравнение с номерата на кочана, подаване на бюлетини предварително подпечатани с два печата.

ОТПРАВЯМЕ АПЕЛ към ОИК да опреснят инструкциите за боравене с бюлетините.

  1. Техника и консумативи в СИК

Проблемите с техниката в СИК са масово явление: неработеща копирна техника, липса на тонер или недостатъчно количество.

ОТПРАВЯМЕ АПЕЛ към общинските администрации за техническо осигуряване на секциите.

  1. Жалби и сигнали до ОИК

Липсва общ стандарт за ОИК за регистрация и отговор на жалби и сигнали. Липсва отговор на много подадени жалби и сигнали за нарушения в изборния ден и тяхното движение не може да се проследи.

ОТПРАВЯМЕ АПЕЛ към ЦИК да разпореди на ОИК да спазват стриктно правилата на ИК за работа с жалбите.

  1. Продължителност на изборния ден

Въпреки ограничението на ИК, наблюдавани са случаи когато големи групи хора се появяват за гласуване малко преди затваряне. Това води до удължаване на изборния ден и след 20 часа. Бяха констатирани СИК-и, в които изборният ден приключи между 21.30 и 22.00 часа.

НАСТОЯВАМЕ ОИК-и и СИК-и да спазват стриктно разпоредбите на ИК и да не допускат гласуване след 20.00 часа.

  1. Недействителни бюлетини

Изключително висок остава броя на недействителните бюлетини – около 400.000

ОТПРАВЯМЕ АПЕЛ към ОИК да опреснят инструкциите към СИК: да не дават бюлетини за избори, за които избирателите изрично са изразили нежелание да гласуват в случаите на произвеждане на повече от един избор.

Изборите бяха много тежки, най-сложните провеждани до сега. Много и различни фактори доведоха до проблеми при отчитане на преференциите и предаване на протоколите. Цялостен анализ след приключване на изборите,  след втория тур, което е ситуацията в по-голяма част от страната, ще подпомогне решения, които да не допускат в бъдеще наблюдаваните проблеми. В този момент стоварването на отговорността върху единични институции и лица не допринася за разбиране на сложната взаимна обвъраност на законодателство и институции, но създава усещене за липса на механизми за управление и води до девалвиране на доверието в институциите и провеждането на изборния процес. Всички членове на СИК, ОИК и ЦИК, всички служители на министерства и ведомства, които съвестно си свършиха работата преди и през дългия изборен ден и още по-дългия процес на предаване на протоколи, валидираха избора на всички нас. Сега се надяваме втория тур да бъде по-лек за изпълнение, въпреки, че е много по-тежък поради изключително кратките срокове.

Общественият съвет е консултативен орган към Централната избирателна комисия, с основна цел да съдейства за осигуряване на прозрачност, демократичност и честност в изборния процес. Като постоянно действащ орган, след изборите Обществения съвет ще анализира всички аспекти на изборния процес, ще предостави експертни становища и активно ще участва в обсъждане на промени на изборното законодателство и практики.

За контакт с организациите участвали в обсъждането:

Европейско общество а защита на човешките права – България, Румяна Дечева, Председател ОС, 0878435076, rumiana.decheva@gmail.com

Асоциация за реинтеграция на осъдени лица, Даниел Стоянов, 0899 474 112, stoleo@yahoo.com

Интитут за развитие на публичната среда, Антоанета Цонева,

Българско сдружение за честни избори и граждански права, Дончо Пачиков, 0878 374127, doncho@gmail.com

Институт за модерна политика, Емилия Друмева, emiliadrumeva@abv.bg

Гражданска инициатива за свободни и демократични избори

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubemail