Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubemail

Ежедневни, седмични хороскопи предсказания за зодии
  МКИ Андроид
  Условия
  Отчитане
  Преференции
  Регистрация
  Примери
  Награди

Награди на състезание програмиране Андроид

Видове класирания:

1. Отборно – всички участници от едно училище формират отбор на училището. Ще се присъдят първо, второ и трето място отборно. Точките на един отбор са равни на сбора на точките на всички участници от това училище, разделен на броя на участниците. Училищата, победители получават специалния плакет на Консорциума и им се присвоява титлата “Постоянен гост” на мероприятия на членовете на Консорциума.

Примери за мероприятия на членовете на Консорциума:

@ Изложение в НДК – “Изобретения, трансфер, иновации”

@ РобоЛига

@ Аз Инженерът

2. Индивидуално – по класове – за всеки клас (от 5 до 12) се присъждат първо, второ и трето място на тези участници, които са спечелили най-много точки съгласно средно месечната статистика на Google Play. Участниците получават таблет, съответстващ по параметри на завоюваното място.

3. 7-8 клас – на класираните на първите места ученици от 7 и 8 клас през учебната 2014 – 2015 г. ще бъде предложено обучение в елитно професионално учебно заведение с експериментална паралелка, оборудвана с таблети.

 Забележка:

1. Всеки участник може да се регистрира за участие по всяко време след 04.02.2015 г. и не по – късно от 30.05.2015 г. Класацията става съгласно средно месечната статистика.

2. Колкото по-дълго Вашето приложение е регистрирано в Google Play, толкова се повишава средно месечната статистика.

Извод: Колкото по-рано се регистрирате за състезанието и колкото по-рано изпратите Вашето приложение за регистрация толкова по-голяма е вероятността да спечелите!

 

 

Награди на състезание програмиране Андроид

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubemail