Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubemail

Кръгла маса, инициирана от ОС при ЦИК на 31.03.2016 – НДК

Кръгла маса, инициирана от ОС при ЦИК на 31.03.2016 - НДК

Кръгла маса, инициирана от ОС при ЦИК на 31.03.2016 – НДК

Здравейте,

Това бе първата по рода си Кръгла маса в историята на съществуването на Обществени съвети към различни институции и ведомства. От резултатите могат да се извлекат много поуки за дейността на Обществените съвети по принцип. Вероятно има и доста мопменти, които могат да бъдат осъвършенствани.

В тази връзка ние ор Български сдружение за честни избори и граждански права – национална асоциация, се чувстваме длъжни да поднесем на заинтересованите възможно повече информация и то във вид, удобен на весички. Целта е да огат да се правят анализи, да се използват материалите от всички заинтересовани и то по най-лесен в технически смисъл, начин.

Като начало ще представим пълната стенограма на събитието по три начина: на уеб сайт (удобно за четене и анализ), под формата на Word документ (удобно за ползване на отделни елементи от стенограмата за извършване на последващи анализи и създаване на нови документи), в PDF формат (гарантирано от ЦИК като достоверност на съдържанието).

Диопълнително ще представим като отделни публикации отделните доклади и изказвание. Такова представяне ще облекчи анализа на събитието от заинтересованите лица по тематиката на дневния ред.

1. Под формата на уеб страница

2. Word документ

3. PDF файл

4. По точки, съгласно дневния ред на Кръглата маса

 

Кръгла маса, инициирана от ОС при ЦИК на 31.03.2016 – НДК

Облайн форма за контакти:

Вашите имена (required)

Вашият електронен адрес (required)

Относно:

Вашето съобщение

Телефони:  024414335, 0882364335

Ел. поща: os.cikbg@gmail.com

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubemail