Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubemail

“Младежки клуб за иновации – Андроид”

консорциум младежки клуб за иновации андроид
  МКИ Андроид
  Условия
  Отчитане
  Преференции
  Регистрация
  Примери
  Награди

към 22.01.2015 г. включва:

1. “Федерация на научно – техническите съюзи в България“;

2. “Съюза на изобретателите в България“;

3. Сдружение “Памет”;

4. “Вистеон Електроникс България” ЕООД;

5. “Дом на науката и техниката – София регион“.

Консорциумът стартира организирането на състезания и подкрепя реализацията на иновативни идеи на млади хора: ученици и студенти.

Цели:

  • Създаване и усилване на  мотивация в обучаемите в професионалните гимназии
  • Формиране на активно отношение към учебното съдържание
  • По бързо навлизане на преподавателите и обучаемите в съвременните информационните технологии и инструментариум за създаване на електронно учебно съдържание.
  • Създаване на обратна връзка към преподавателите: обучаемите декларират не само  КАКВО искат да научат но и КАК да го научат.
  • Оптимизиране на процеса на обучение – оптимизиране на отношението качество/разходи
  • Създаване на обратна връзка от бъдещите работодатели: под формата на предложение на учебно съдържание
  • Създаване на обратна връзка от системата на висшето образование: под формата на методически указания и визия за развитие
  • Създаване на предпоставки за работа на обучаемите в мулти дисциплинарен екип.

Информация за учредителите на консорциума

Консорциумът е отворен за присъединяване на нови членове: търговски, стопански, не правителствени и образователни организации (школи, училища, университети).

Ако желаете да се присъедините към консорциума се свържете на тел 0878 374127 за да получите инструкция за онлайн регистрация.

За контакти използвайте:

1. Нашата онлайн форма:

Вашите имена (required)

Вашият електронен адрес (required)

Относно:

Вашето съобщение

2. Електронна поща:   android(at)bulgaria-map.com

3. Телефон: о878  374127

“Младежки клуб за иновации – Андроид”

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubemail