Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubemail

Награди на състезание програмиране Андроид
  МКИ Андроид
  Условия
  Отчитане
  Преференции
  Регистрация
  Примери
  Награди

Консорциум “Младежки клуб за иновации – Андроид” – учредители

Федерация на научно-техническите съюзи в България
София 1000 ул. Г.С. Раковски 108, офис 310
Представител:д-р инж. Бойко ДенчевЕлектронен адрес: b.denchev@gmail.com
Телефон: 0878703721
Вистеон Електроникс България ЕООД
София, бул. “Цариградско шосе” 40, Europark Building
Представител:

инж. Диман Маринов Михнев
Електронен адрес: dmihnev@visteon.com
Телефон: 088 33 57 413

Дом на науката и техниката – Софийски регион
1000 София, ул. Г.С. Раковски 108, 5 етаж
Представител:доц. д-р инж. Пламен Иванов Вачков
Електрнен адрес: vstavrev@fnts-bg.org
Телефон: 0897447846
Съюз на изобретателите в България
1000 София, ул. Г.С. Раковски 108, 4 етаж
Представител:д-р инж. Марио Николов Христов
Електронен адрес: inventos@abv.bg
Телефон: 029878598
Сдружение “Памет”
1000 София, ул. “Гео Милев” 3
Представител:

д-р инж. Дончо Минчев
Електронен адрес: android@bulgaria-map.com
Телефон: 0878 374127

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubemail