Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubemail

1. Смесени паралелки

2. История на особените форми за образование в България

Килийното училище е вид начално училище с църковно-религиозна насоченост,  които съществуват в българските земи през периода 15 – 18 век.  Възникват в черкви, манастири, метоси.  Имат обществен характер.  През 17 и 18 век се появяват и частни килийни училища. Учителите са предимно монаси и свещеници, грамотни занаятчии или търговци. Учителят занимава всеки ученик поотделно.

Взаимното училище е светско начално училище през периода на българското възраждане, в което се прилага Бел-Ланкастърска метода на обучение.  Съгласно този метод някои от по-напредналите ученици обучават част от своите съученици. Първото Взаимно училище е открито от  Неофит Рилски в Габрово на 2 януари 1835 г. по инициатива на Васил Априлов.

3. Изработване на учебната програма за смесени паралелки

4. Проблеми

–  Ресурс време. За един учебен час се преминават две методологически единици.  Следователно ресурса от време за всяка една е органичен на 50 % от стандартния.

– Управление на вниманието.

– Контрол на усвояване на знания.

– Управление на мотивацията на учениците.

– Наваксване на пропуснати знания от предходни години.

– Превръщане на часовете в дългоочаквано събитие.

– Управление на общуването между учениците чрез I и II сигнална система.

Дишане – снемане на нервното напрежение и агресивност.

Личен пример за общуване съгласно етикета на дипломацията.

– Използване на апарата на Отговорник на класа, Отговорник на часа – права и задължения.

– Права и задължения на учениците.

– Права и задължения на учителите.

– Задоволяване на необходимостта от внимание – длъжности.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubemail