Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubemail

Електронно дистанционно гласуване – дискусия БСЧИ

По повод предложението на Дончо/БСЧИ, имам коментар и предложение.
Анализ на начините на гласуване по така предложените данни ще е много некоректен. Цената на 50 машини – за програмиране с нашите бюлетини и доставка от Латинска Америка няма нищо общо с използване на 7-8 хиляди машини, българска собственост. Бройката от 7-8.000, обаче, е много условна. Тя е на база прието и въведено електронно гласуване в неконтролирана среда. Има ентусиасти, които искат гласуване по пощата вместо двете електронни форми на гласуване.
В тази връзка, предложението ми е: в края на срещата да декларираме 2 големи отворени заседания на ОС, с участие на експерти:
1) ЕЛЕКТРОННО ГЛАСУВАНЕ, заседание за което можем да поканим трите фирми, които се явяват на търговете за електронно гласуване в контролирана среда (машинно гласуване), както и фирми,  които осигуряват електронно гласуване в неконтролирана среда – например, Франция, Естония и Швеция.

 Електронно дистанционно гласуване – дискусия БСЧИ

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutubemail