Обществен съвет към Централна избирателна комисия

Здравейте, уважаеми Българи,

Вие се намирате на сайт на Обществен съвет към Централна избирателна комиския на България!

От името на Българско сдружение за честни избори и граждански права – национална асоциация и съгласно решение на Обществения съвет ще публикуваме решения, писма и други текущи документи на Обществения съвет.

Нашата надежда е да имаме обратна връзка с възможно по – широк кръг граждани и не стопански организации с цел усъвършенстване на принципите и елементите на изборния процес в нашата родина – България.

  1. Обръщение на Обществения съвет към ЦИК към медиите след изборите на 25 октомври и преди балотажа на 1 ноември
  2. ПРАВИЛА за дейността на Обществения съвет към Централната избирателна комисия
  3. Членове на ОС към ЦИК на 10 ноември 2015
  4. ДО Г-ЖА ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦИК
  5. ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ – УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
  6. Томислав Дончев – отговор на писмо
  7. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОС към ЦИК ЗА ПРОМЕНИ В ПОДГОТОВКАТА И ОРГАНИЗИРАНЕТО НА ИЗБОРИ (връчени на г-н Томислав Дончев)
  8. Електронно дистанционно гласуване – дискусия БСЧИ
  9. НЕВАЛИДНИ ГЛАСОВЕ – отваряне на чувалите