Градско състезание по програмиране за Андроид

Първо градско състезание по програмиране за Андроид

Състезание по програмиране за Андроид

Консорциум “Младежки клуб за иновации – Андроид”  стартира  състезание за създаване на приложения за операционна система Андроид.

Право на участие имат всички ученици от 5 до 12 клас от училищата от София град и София област.

Цели: 

Това състезание е за ученици, които са:

@ склонни и имащи заложби да изучават програмиране в сферата на професионалното средно образование;

@ имащи желание да работят като програмисти и

@ да се развиват в същото направление в сферата на висшето образование.

Условия за участие

Нива за състезанието (дисциплини):

1. Индивидуално (свободен стил). Ученици с приложения в предложени от  тях направления: игри, забавни програми и т.н. Участват ученици – индивидуално или с ръководител.

2. Колективно. Електронни уроци едновременно за Интернет и Андроид среда, участва колектив ученици с ръководител – учител, научен работник, специалист по програмиране.

Допуснатите до участие приложения се качват в Google Play. Пример за приложения на ученици, качени в Google Play.

Отчитане на постиженията и крайно класиране

Отчитане на постиженията и крайно класиране се осъществява на базата на статистиката от Google Play Develop Console. Като показател се използва броя на устройствата с ОС Андроид на които се ползва съответното приложение в момента на отчитане – например всеки месец на определена дата. Подробности – в раздел Правила за класиране.

Ако сте си изяснили всички детайли можете да пристъпите към регистрация.

Регистрация:

Ако автори на приложението са двама ученика, то техните имена се записват последователно в съответното поле, разделени с “;” (точка и запетая).

Название на учебното заведение:

Название на приложението:

Категория:

Имена на автора / ите (задължително):

Вашият Email (задължително):

Телефонен номер (задължително):

Клас (задължително):

Ръководител:

Електронна поща:

Кратка анотация на приложението:

Контактите с авторите ще се осъществяват предимно по електронна поща. Моля да внимавате и да запишете Вашата електронна поща точно. До 24 часа от Вашата регистрация ще получите начални инструкции, съвети, пожелания за създаване на приложението. След това всеки автор или група от не повече от двама автора има право на 3 (три) консултации по електронна поща.

Преференции:

Учениците, които през учебната 2014 / 2015 година са в 7 клас имат преференцията да ползват неограничен брой консултации и съдействие в процеса на изработване на приложението, публикуване в Google Play и последващото управление. Прочетете повече …

Консорциум “Младежки клуб за иновации – Андроид” желае успех на всички участници!